کتاب ها

تالیف کتاب ها

 

 1. سیستم ­های تحمل­ پذیر اشکال، تالیف سید امیر اصغری، سپیده شریفانی، سیده لیلی میرطاهری، انتشارات آکادمیک، 1398
 2. اشکال­ زدایی کد نرم ­افزار، تالیف علیرضا صدیقی، سید امیر اصغری، سیده لیلی میرطاهری، انتشارات دانشگاه خوارزمی، 1398
 3. 1000 سوال در سیستم ­عامل، تالیف سید امیر اصغری، حسین پدرام، انتشارات نیاز دانش، 1397
 4. کامپیوتر با رویکرد کاربردی، تالیف رضا شهبازیان، سیده لیلی میرطاهری، سید امیر اصغری، انتشارات کتاب آیلار، 1397
 5. آزمون نرم ­افزار. تالیف سید امیر اصغری، گلنوش عبائی، 1396
 6. پایگاه ­های داده پیشرفته برای داده ­های عظیم. تالیف محمدرضا احمدی، داود ملکی، احسان آریانیان، سید امیر اصغری، انتشارات نیاز دانش، 1395. 
 7. بازاریابی اینترنتی. تالیف سید امیر اصغری، انتشارات ماناکتاب، 1394
 8. ریزپردازنده. تالیف محمد مهدی همایون پور- سید امیر اصغری- فرزاد حصار، انتشارات شیخ بهایی اصفهان، 1394(مرجع انتخاب شده وزارت علوم برای درس زبان­ های اسمبلی و ریزپردازنده)
 9. شبکه ­های SAN در Data Center. تالیف سید امیراصغری، افشین سوزنی، انتشارات نیاز دانش، 1391
 10. مخابرات سیّار، افشین سوزنی، لادن اسماعیلی، سید امیر اصغری، انتشارات نیاز دانش، 1391
 11. کاربرد سیستم ­های نهفته در اندازه­ گیری و کنترل. تالیف احمد کاردان – سید امیراصغری، انتشارات کیان رایانه، 1387
 12. پورت­ های سریال. تالیف سید امیراصغری- مرتضی انصاری نیا، انتشارات نهر دانش، 1387
 13. میکروکنترلر و نمونه ­های کاربردی. تالیف سید امیر اصغری، انتشارات کیان رایانه، 1387
 14.  

ترجمه کتاب ها

 

 1. مقدمه­ ای بر سیستم ­های نهفته و بی­درنگ، ترجمه سید امیر اصغری، سپیده شریفانی، انتشارات نیاز دانش، 1395
 2. مخابرات ماهواره­ای، ترجمه امیر مهدی ­رضایی، سید امیر اصغری، انتشارات نیاز دانش، 1392
 3. شبکه­ های بی­سیم، ترجمه سید امیر اصغری، احسان آریانیان، انتشارات نیاز دانش، 1391(مرجع انتخاب شده وزارت علوم برای درس شبکه­ های بی­سیم)
 4. شبکه­ های ارتباطی (تالیف لئون گارسیا)، ترجمه سید امیر اصغری، مصطفی غلامی، پوریا محمدی یقینی، انتشارات کتاب نیاز، چاپ اول1389، چاپ دوم 1390 (مرجع انتخاب شده وزارت علوم برای درس شبکه ­های کامپیوتری).
 5. مفاهیم سیستم عامل (تالیف سیلبرشاتز)، ترجمه سید امیر اصغری، کاظم غظنفری، فرهاد محمدیان، علی ایلخانی، انتشارات کتاب نیاز، 1389 (مرجع انتخاب شده وزارت علوم برای درس سیستم ­عامل).